News in Asia

สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย

เดิมทีเมื่อมีการจัดแข่งขันกรีฑาของเด็กนักเรียนไทยในอดีต มักจะมีการจัดที่สนามของโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย จนกระทั่ง ในปีพ.ศ.2477 นาวาโทหลวง ศุภชลาศัยร.น. อธิบดีกรมพลศึกษาคนแรก ได้ย้ายสนามแข่งขันไปอยู่ที่ท้องสนามหลวงและได้ทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณตำบลวังใหม่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตรงบริเวณที่เดิมเป็นวังวินเซอร์)เพื่อสร้างเป็นสนามกีฬาและโรงเรียนพลศึกษากลาง

โดยสนามกีฬาแห่งใหม่นี้มีชื่อว่า สนามกรีฑาสถาน และทางกรมพลศึกษาได้ย้ายมาประจำการที่นี่ ในปีพ.ศ.2481พร้อมย้ายการแข่งขันกรีฑาประชาชนชายประจำปี ให้มาจัดที่นี่ด้วย อีก 3 ปีต่อมา กรมพลศึกษาได้เปลี่ยนชื่อจาก สนามกรีฑาสถานเป็น “สนามศุภชลาสัยกรีฑาสถานแห่งชาติ” หรือที่ผู้คนนิยมเรียกกันว่า “สนามศุภชลาศัย” หรือ “สนามกีฬาแห่งชาติ” ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแล ของสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (สพก.) หรือกรมพลศึกษาเดิม และได้คืนพื้นที่บางส่วน ให้เป็นสถานที่เรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และใช้สถานที่บางส่วนเป็นที่ทำการของ สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานหรือสมาคมเกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการอื่นๆ อีกด้วย ปัจจุบัน สนามฯ แห่งนี้ เป็นทั้งศูนย์บริการประชาชน ศูนย์รวมการทำกิจกรรม ของเหล่านิสิตและนักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพสถานที่ออกกำลังกาย แหล่งนันทนาการศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกีฬานันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา ของประเทศอีกด้วย เช่น การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (SEAP Games หรือเซียพเกมส์) ครั้งที่ 1, การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 5, การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (SEAP Games หรือเซียพเกมส์ ) ครั้งที่ 4, การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 16, การแข่งขันกีฬาแหลมทอง (SEAP Gamesหรือ เซียพเกมส์) ครั้งที่ 8 , การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพควีนส์คัพ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

© 2018 News Update All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.